Τεχνική Υποστήριξη

Οποιοδήποτε και άν είναι το τεχνικό πρόβλημά σας, έχουμε την δυνατότητα να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

Δώστε μας την πλήρη περιγραφή της εγκατάστασής σας και του προβλήματός σας, ότι και άν αφορά.

Δορυφορική λήψη, επίγεια λήψη, κεντρική εγκατάσταση, ατομική εγκατάσταση, κλπ, και θα σας δώσουμε προτάσεις,

για τις καλύτερες δυνατές λύσεις, χωρίς καμμία υποχρέωσή σας.

 

×
×
×
×
×
×
×